jueves, 13 junio, 2024
jueves, 13 junio, 2024
InicioCompromisosFUNCIONES COORDINADOR PROGRAMAS...

FUNCIONES COORDINADOR PROGRAMAS INTERNACIONALES

Son funcións do coordinador ou da coordinadora de programas internacionais:

a) Fomentar os proxectos internacionais de colaboración con outros centros e outras entidades e asociacións dentro e fóra do país.

b) Informar a comunidade do centro sobre as posibilidades de realización de prácticas ou estadías no estranxeiro para alumnado ou persoas tituladas de ciclos formativos, e buscar socios no estranxeiro ou dentro do país, para desenvolver os programas de intercambios.

c) Motivar o profesorado e o alumnado para participaren en programas internacionais.

d) Promover e estudar as propostas de innovación relacionadas con programas internacionais, deseñando o protocolo e as actividades necesarias para as levar a cabo.

e) Tramitar todas as solicitudes e a documentación necesaria para a participación do centro nos programas internacionais.

f) Asesorar na formalización e na tramitación das solicitudes e da documentación necesaria para a participación do profesorado e do alumnado nos proxectos internacionais.

g) Aquelas outras funcións que lle asigne a xefatura do departamento de calidade e innovación, dentro do seu ámbito de actuación.

Continuar leyendo