viernes, 24 mayo, 2024
viernes, 24 mayo, 2024
InicioCompromisos

Compromisos

SELECCION DE CANDIDATOS/AS

Os/as candidatos/as a facer unha estadía no proxecto Erasmus+ tanto nos propios do centro (CF Superiores e Medios) como nos proxectos da Xunta terán que someterse a un proceso de selección, tendo en conta que É IMPRESCINDIBLE para ser candidato elixible: - Estar matriculado nun ciclo no CIFP Politécnico no ano en curso (ou no anterior nos casos de titulados) - Ter TODOS os módulos aprobados na 1ª Avaliación (ou na final nas FCT en Setembro) A valoración terá en conta os seguintes puntos: CRITERIOS DE SELECCIÓN DO ALUMNADO a) TITORES: Cada titor con alumnado...

SELECCION DE CANDIDATOS/AS

Os/as candidatos/as a facer unha estadía no proxecto Erasmus+ tanto nos propios do centro (CF Superiores e Medios) como nos proxectos da Xunta terán...

FINANCIACIÓN DE LOS...

Financiación de la movilidad de los estudiantes de Educ Superior dentro del programa Erasmus+: 1. Movilidad de estudiantes: El importe de las ayudas dependerá del nivel...

FINANCIACIÓN DE LOS...

Financiación del viaje de estudiantes y profesorado dentro del programa Erasmus+ KA121: Cada movilidad estará subvencionada para el viaje, en función de la distancia del...

POLÍTICA EUROPEA

COMPROMISOS CARTA ERASMUS ORGANIZACIÓN GENERAL: El CIFP Politécnico es una institución pública, dependiente de la Consellería de Educación (Xunta Galicia). El staff está formado por...

CARTA EUROPEA DE...

La Carta Europea de Calidad para la Movilidad, centrada en los aspectos cualitativos de la movilidad, constituye un documento de referencia para las estancias...

FUNCIONES COORDINADOR PROGRAMAS...

Son funcións do coordinador ou da coordinadora de programas internacionais: a) Fomentar os proxectos internacionais de colaboración con outros centros e outras entidades e asociacións...