martes, 30 mayo, 2023
martes, 30 mayo, 2023
InicioCompromisos

Compromisos

SELECCION DE CANDIDATOS/AS

Os/as candidatos/as a facer unha estadía no proxecto Erasmus+ tanto nos propios do centro (CF Superiores e Medios) como nos proxectos da Xunta terán que someterse a un proceso de selección no que a valoración terá en conta os seguintes puntos: CRITERIOS DE SELECCIÓN DO ALUMNADO Cada titor con alumnado na preselección convocará o equipo de profesores do ciclo, e emitirán un informe sobre os candidatos, cunha puntuación total posible de 6 puntos, terá en conta os seguintes criterios: 1.   Expediente académico 1º curso - Nota media de 6 ou menos: 2 puntos -...

SELECCION DE CANDIDATOS/AS

Os/as candidatos/as a facer unha estadía no proxecto Erasmus+ tanto nos propios do centro (CF Superiores e Medios) como nos proxectos da Xunta terán...

FINANCIACIÓN DE LOS...

Financiación de la movilidad de los estudiantes de Educ Superior dentro del programa Erasmus+: 1. Movilidad de estudiantes: El importe de las ayudas dependerá del nivel...

FINANCIACIÓN DE LOS...

Financiación del viaje de estudiantes y profesorado dentro del programa Erasmus+ KA121: Cada movilidad estará subvencionada para el viaje, en función de la distancia del...

POLÍTICA EUROPEA

COMPROMISOS CARTA ERASMUS ORGANIZACIÓN GENERAL: El CIFP Politécnico es una institución pública, dependiente de la Consellería de Educación (Xunta Galicia). El staff está formado por...

CARTA EUROPEA DE...

La Carta Europea de Calidad para la Movilidad, centrada en los aspectos cualitativos de la movilidad, constituye un documento de referencia para las estancias...

FUNCIONES COORDINADOR PROGRAMAS...

Son funcións do coordinador ou da coordinadora de programas internacionais: a) Fomentar os proxectos internacionais de colaboración con outros centros e outras entidades e asociacións...